• Uw kind mag weer (veilig) de wei in

   Beste ouders,

   

       Met de licht versoepelde maatregelen rondom corona is het voor uw kind weer mogelijk geworden

       om te gaan trainen op onze club. Omdat de veiligheid van uw kind en onze medewerkers voorop

       staat starten we voorzichtig. In deze mail leest u wat wij doen om veilig te kunnen sporten. Ook leest

       u wat u kunt doen om te zorgen dat wij allen hetzelfde doel bereiken: lekker trainen en gezond weer

       naar huis.

       Voor de herstart van de trainingen gelden de richtlijnen van de overheid. Daarnaast hebben wij extra

       richtlijnen van de bond ontvangen en van de gemeente Maassluis. In overleg met trainer Robert de

       Waard hebben wij het volgende bedacht.

   

       Datum en tijd

       Op woensdag 29 april begint de eerste training. Omdat er nog geen wedstrijden plaatsvinden, willen

       wij ook op zaterdagen gaan trainen. Trainers Robert en Michael overleggen op dit moment over de

       tijden. Zodra dit bekend is laten zij dit aan u weten.

   

       Locatie

       Trainingen vinden plaats op ons eigen complex. Vanwege richtlijnen van de overheid zullen kantine

       en kleedkamers niet open zijn. Wel zorgen wij ervoor dat er een wc beschikbaar is.

       Officieel is het complex nog gesloten voor alle andere bezoekers vanaf 19 jaar. Wij verzoeken u

       daarom uw kind bij het hek af te zetten en weer op te halen. Gelieve niet op het terrein te komen en

       bij ophalen en wegbrengen 1,5 meter afstand tot andere mensen te houden.

       Omdat de kantine is gesloten, vragen wij u kind zelf drinken mee te geven. Merk het flesje of pakje

       drinken met de naam van uw kind. Zo voorkomen wij dat kinderen uit verschillende flesjes drinken

       als zij dezelfde fles hebben meegenomen.

   

       Afstand

       Kinderen tot 12 jaar hoeven volgens de nieuwe richtlijnen geen 1,5 meter afstand te houden. 

       Gelukkig leent honkbal zich prima om wel afstand te houden. Onze trainers zullen 1,5 meter afstand

       tot de kinderen houden. High fives en een boks zullen dus moeten wachten tot later.

   

       Schoon

       Richtlijnen van de bond vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen materialen. 

       Gelukkig hebben alle kinderen een eigen handschoen. Ook hebben verschillende kinderen een eigen

       knuppel. Wilt u uw kind uitleggen dat hij deze tijdens de training niet uitleent aan een ander. 

       Als het nodig is zal de club voorzien in een knuppel of handschoen. Deze wordt gedesinfecteerd

       voordat een ander kind er mee aan de slag gaat. Aan het eind van elke training worden alle ballen

       schoon gemaakt.

       Wij zorgen dat er doekjes en desinfectiemiddel aanwezig is. Help u kind herinneren dat het voor en

       na de training zijn handen goed wast.

   

       Verkouden? Blijf thuis!

       Dringend verzoek om uw kind thuis te houden als het verkouden is. Ook als één van uw gezinsleden

       klachten heeft die kunnen duiden op corona (koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid) verzoeken

       wij om uw kind thuis te houden. Zelfs als hij zelf geen klachten heeft.

   

       Volg aanwijzingen op

       Onze trainers vinden het bijzonder leuk om weer te gaan trainen. Zij nemen daarmee ook een

       behoorlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw kinderen op zich. Daarom verzoeken

       wij u vriendelijk en dringend om aanwijzingen van hen of een clubvertegenwoordiger op te volgen

       en niet met hen in discussie te gaan, bijvoorbeeld als zij vermoeden dat uw kind verkouden is. 

   

       Omdat het team van uw kind het enige team is dat momenteel mag trainen geloven wij dat wij

       honkbal leuk en veilig voor uw kind en u kunnen maken. Doet u ook mee door zich aan de regels te

       houden?

   

       Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken dan kunt u contact opnemen met Robert of mij. Ik ben

       bereikbaar op nummer 06 444 606 21.

   

       Mocht u de richtlijnen van de bond willen nalezen dan kan dat in de bijlage. Deze richtlijnen zijn

       een aanvulling op de algemene richtlijnen voor alle sportclubs. Deze kunt u lezen via de

       link: https://nocnsf.nl/sportprotocol

   

       Met sportieve groet ,

   

       Marc Schwencke

       Voorzitter