• Play Ball!

   Beste leden, ouders en donateurs,

   

       Het mag weer! Vanaf 1 juli kunnen we weer wedstrijden spelen. In deze mail vind je meer

       informatie over de opstart van de competities. Veel van deze informatie is afkomstig van de bond.

       De volledige richtlijnen vind je hier

   

       Start competitie

       Voor sommige teams start de competitie in het weekend van 4 juli, anderen starten in het weekend

       daarna. Via de link naar het bondsdocument kan je kijken wat voor elke team geldt. Voor elk team

       geldt: zomerstop is van 18 juli tot en met 2 augustus. Dit zijn 3 weken in plaats van de 6 weken die

       we normaal hebben. Verder is het laatste speelweekend 17-18 oktober.
       De bond streeft ernaar om per 1 juli de competitie-indeling te presenteren. 

   

       Kantine en sanitair

       Vanaf 1 juli mag de kantine ook weer open, zijn kleedkamers weer beschikbaar en zijn toeschouwers

       weer welkom.

   

       Coronaregels blijven gelden

       Tijdens bezoek aan ons complex blijven de huidige regels van kracht: Houdt afstand, blijf thuis als je

       klachten hebt en houd je aan de aanwijzingen op het terrein. Voor gebruik van de kantine wordt een

       looproute uitgezet.

   

       Alle spelers zijn tijdens de wedstrijd vrijgesteld van de afstandsregels. Onze sport leent zich echter

       prima om afstand te houden. Na de wedstrijd dienen ook spelers zich weer te houden aan de

       afstandsregels, zowel in de kleedkamers, kantine als op het terrein. Blijf oog houden voor een ieder

       op het terrein en respecteer de voorschriften en elkaars grenzen.

   

       Barschema en scheidsrechters

       Omdat pas vlak voor de competitie de wedstrijdindelingen bekend zijn, wordt er in de eerste 2

       weekenden nog veel van onze flexibiliteit gevraagd. Neem als team zelf de verantwoordelijkheid om

       voor komende 2 weken barbezetting en scheidsrechters te regelen. Vraag ondersteuning aan het team

       dat dit vorig jaar voor jullie verzorgden. Zo hebben wij de tijd om na 1 juli een bar- en

       scheidsrechtersschema op te stellen.

   

       Mocht je naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, neem dan even contact op met

       Marc Schwencke, voorzitter, op nummer 06 44460621. Vanaf 1 juli kan je voor vragen over

       wedstrijden onze wedstrijdsecretaris, Esther Don, bereiken.

   

       Laten we weer veilig aan slag staan. Play ball!

  Hier komt de eerste regel tekst ... (vul hier aan)